Защо трябва да имам застраховка Гражданска отговорност и дава ли ми нещо тя?

Това не е данък или поредната такса!!! Това е застраховка с много високи лимити на покритие за имуществени или неимуществени вреди.

Да, години наред я ползвате и си мислите: Само плащам и не я ползвам!”. И по-добре, че не я ползвате, защото тя е застраховка в полза на трети лица - на лицата, които са пострадали и Вие сте виновни за това.

И да, тя е  задължителна!

Вие сте примерен шофьор, но тя е задължителна. И това е добре, защото знаете, че ако някой НЕ такъв като Вас Ви удари, той също е задължен да има застраховка и Вие ще има от кого да получите обезщетение.

 

гражданска отговорност

Разгледайте полицата гражданска отговорност  и ще видите, че при формирането на цената има определена сума, която отива в гаранционен и осигурителен фонд, тези пари се ползват в случай, когато  виновният автомобил няма застраховка. Тогава трябва да се обърнете към гаранционния фонд за завеждане на претенция.

КАКВО ДА НАПРАВИМ В СЛУЧАЙ НА ПТП?

застраховка гражданска отговорност

След като преодолеете уплахата и шока, преценете, дали ПТП-то е леко или по-тежко. Леко ПТП е когато участниците са само двама, когато има съгласие за вината между двамата водачи и когато двете МПС-та са в движение (т.е. могат да се придвижат на собствен ход). Също така и когато няма нанесени материални щети на друг обект, освен на въпросното МПС.

Виновни или невинни, Двустранният Констативен Протокол (ДКП) е удобен вариант за уреждане на проблема (при леко ПТП). Спестява време, не чакате КАТ и виновният не получава акт за предизвиканото ПТП.

Ако обаче ПТП е по-тежко, нямате съгласие за вината или някое от МПС-тата не е в движение, то непременно уведомете КАТ, защото при подобна ситуация не се използва ДКП.

ПРЕМИНАВАМЕ КЪМ ПОПЪЛВАНЕ НА ДВУСТРАННИЯ КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ/ДКП/

Взимаме ДКП, като не е необходимо той да е собственост на определен водач на МПС, автомобил или застрахователна компания. Протоколът е единен за целия ЕС. Необходимо е да е  минимум в два индигирани екземпляра. Ако двамата участници нямат ДКП, биха могли да поискат от друг водач на МПС. ДКП се разпространява безплатно и неограничено от всички застрахователни компании.

Единият от участниците се обажда на тел.112 и съобщава за леко ПТП. Съобщава също така и  регистрационния номер, цвета, марката и модела на виновния автомобил, а после и на другото МПС. Операторът си записва и подава входящ номер, под който е заведено събитието. Този номер е важен и трябва да фигурира най-горе  на протокола, който се попълва като “ДКП №…………………. от дата ……………………. . Запомнете, че на гърба на ДКП има инструкция за попълването му! Изчетете  добре въпроса, на който трябва да отговорите, за да не се наложи да преписвате протокола отново. След като попълните данните от вашата страна, дайте и на другия водач да попълни данните си и обстоятелствата за ПТП-то. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДКП трябва да бъде подписан и от двамата участници и да е декларирана вината от виновния учасник. Примерен текст:  ‘’Съгласен съм с вината за ПТП!” и подпис. Важно е също да има нарисувана опростена схема на ПТП-то.

След попълването на ДКП от двамата участници, протоколът се разделя така, че първият екземпляр е за невинния водач, а вторият е за виновния водач.

Виновният няма да бъде обезщетен, освен ако няма застраховка Авто Каско. При налична такава, следва да се заведе щета  в срок и да се представи подписаният ДКП.

В случай, че имате съмнение за това, че другият водач е употребил алкохол или наркотици, или не можете да определите чия е вината, трябва да се повика КАТ.

 

СЕРТИФИКАТ ЗЕЛЕНА КАРТА

Сертификат “Зелена карта” вече се издава задължително и безплатно към всяка застраховка Гражданска отговорност. Той Ви е необходим когато пътувате в чужбина. Сертификатът удостоверява, че имате валидна застраховка Гражданска отговорност  във вашата страна. При проверка или ПТП в чужбина, сертификатът се предоставя на компетентните органи при поискване. Като при ПТП се издава  протокол от полицията и зелената карта се разделя на две части. Частта с холограмен стикер остава за пострадалия участник.    

Мога ли да застраховам автомобил с чужда регистрация в България?

В България може да се сключи застраховка Гражданска отговорност на автомобил с чужда регистрация - така наречената ‘’Гранична застраховка’’, само ако автомобилът е от страна извън Европейския съюз. Тя се сключва за срок от един, два или три месеца.

За автомобилите от ЕС застраховката не може да се сключи в България, трябва да бъде издадена в съответната държава.

КОГА НЕ ВАЖИ ВАШАТА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ?

Застрахователят ще изплати обезщетение при всички случаи на нанесени вреди на пострадало лице или имущество, но може да предяви иск /регрес/ към Вас, ако:

  • сте управлявали МПС след употреба на алкохол или упойващи вещества
  • ако сте отказали да се подложите на проверка за алкохол
  • ако сте управлявали МПС без валидни документи
гражданска отговорност

Валидна ли е застраховка Гражданска отговорност при неплащане на вноска?

Да, ако не са изминали 15 дни от датата на падежа на поредната вноска. След този ден полицата се прекратява и не може да бъде възстановена. Необходимо е да бъде сключена нова.

Когато МПС се продава, трябва ли да се сключва нова застраховка?

Не, просто трябва да бъде издаден добавък за смяна на собственост, на база  талон за регистрация или договор за покупко-продажба. Новият собственик има право да прекрати действащата застраховка и да сключи нова такава в друга застрахователна компания.

За регистрация в КАТ на автомобил нов внос е необходима активна застраховката Гражданска отговорност. За целта, преди да репатрирате автомобила на КАТ се обърнете към застрахователен брокер, за да сключи застраховката.

За сключването ще Ви бъдат необходими талон за регистрация  на автомобила от държавата, от която е внесен и лични документи на новия собственик или фирмена регистрация, ако ще се регистрира на фирма .

След регистрацията в КАТ е необходимо да се свържете отново със  застрахователния си брокер, който да издаде добавък за вписване на регистрационния номер на автомобила.

Цена на застраховката Гражданска отговорност

Цените на ГО са фиксирани от тарифата на съответната компания и отстъпки от тарифите са забранени от Кодекса за застраховането в България. Няма никакво значение, дали застраховката ще бъде сключена в застрахователна компания,  агент или брокер - цената е една и съща.

СЪВЕТ: Ако в последствие възнамерявате да сключите застраховка Каско на Вашия автомобил е добре да съобразите в коя компания да сключите застраховка Гражданска отговорност. Почти всички компании дават допълнителна отстъпка от застраховка Каско, като комбиниран продукт. Застрахователният брокер може да Ви посъветва най-добре, тъй като разполага с тарифите и условията на застрахователните компании. Така ще се възползвате от по-богат избор и по-обективно мнение.

За допълнителни въпроси и безплатна консултация, можете да се свържете с нас, чрез формата за контакт.

Попитайте ни

Задължително поле *

Polica.bg ще използва Вашите лични данни, с цел отговор на запитване от Ваша страна и безплатна консултация с наш специалист.

Коментари