Защо е важно да имаш застраховка Домашно имущество?

В тази статия ще научите:
 • Увод с лични, авторски възгледи.
 • Защо да застраховам жилището си?
 • Какви са рисковете, които покрива тази застраховка?
 • Как се определя на каква стойност да застраховам имота си?
 • Как да постъпя при щета?
 • Статистика за нас, Централна и Източна Европа
Забелязала съм, че на нашите ширини първо застраховаме автомобила си (като сме наясно, че освен застраховка "Гражданска oтговорност на автомобилистите" би било хубаво да сключим и застраховка „Авто Каско“), а за жилището или не остава време, или пък средства. Не го казвам с цел да критикувам или да осъждам, само констатирам. Ниският процент на потребителите на застраховка "Домашно имущество" се дължи на факта, че информацията, която достига до крайния клиент е изключително оскъдна и е основно за автомобилното застраховане. Затова пиша и тази статия, за да Ви въведа в света на имущественото застраховане. Предвид опита ми, ще Ви споделя, че може да  сключите застраховка на дома Ви на цена по-ниска от тази на задължителната застраховка „Гражданска Отговорност“ на Вашия автомобил.  Възможно е дори  да е 1/3 от цената й, факт който не бива да се пренебрегва. Застраховка Домашно имущество може да се сключи и на разсрочено плащане, което я прави достъпна за крайния потребител.

ЗАЩО ДА ЗАСТРАХОВАМ ЖИЛИЩЕТО СИ?

Защото застраховката работи.  От нас зависи, дали ще променим стереотипа си и ще започнем да застраховаме първо по-важните елементи от живота си, а именно нашия покрив. Сентенцията гласи: ”Моят дом, Моята крепост“. Истината е , че от материалните щети, ”най-болезнени“ биха били тези свързани с жилището ни.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ, КОИТО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО?

За недвижимо имущество /самият апартамент или къща, с всички трайно монтирани елементи – настилки, стени, окачени тавани и т.н./
 • Пожар - задължителен риск, сключвайки застраховка Домашно имущество.
 • Природни бедствия (Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина)
 • ВиК  и Електрически аварии
 • Земетресение
 • Вандализъм
 
застраховка домашно имущество

Интересен е моментът с риска Земетресение! Някои компании са наложили франшиз (самоучастие) върху застрахователната сума при изплащане на обезщетение по този риск. Повечето дружества налагат 2% самоучастие и за да Ви стане по-ясно ще дам пример:

Ако  застраховате апартамента си на 100 000 лв., то 2% са точно 2 000 лв., което означава че застрахователят ще Ви изплати обезщетение, само в случай, че то възлиза на сума над 2 000 лв.

Ако експертите оценят щетите от риска Земетресение на 2 002 лв, това означава, че ще Ви изплатят 2 лв.

Ако експертите оценят щетите на 20 000 лв., това означава, че ще Ви изплатят 18 000 лв.

Но запазете спокойствие! Има и дружества, които не налагат самоучастие. Препоръчваме Ви да потърсите такъв вариант, за да може да разчитате на пълно обезщетение по риска Земетресение. Тази информация може да получите от Вашия  застрахователен брокер.

Препоръчваме ⇒ "Защо имаме нужда от застрахователен брокер"

За движимо имущество  /обзавеждане, черна и бяла техника/

Гореописаните рискове са в сила и тук. Има и някои допълнителни:

 • Кражба чрез взлом – кражба, осъществена чрез повреда и разруха на ключалки, врати и/или прозорци.
 • Кражба с техническо средство - наличието на системата СОТ  е изискване, за да сключите този риск. При такъв вид кражба няма видими повреди по входната врата (ключалки, прозорци, стени, тавани и подове), а са използвани средства, които не оставят следа от взлом (шперц и други електронни техники и заглушаващи устройства).
 • Грабеж – е кражба, в присъствието на човек във въпросния имот.

ВАЖНО: Някои потребители смятат, че щом имат монтиран СОТ, то те са защитени от риска Кражба и не е необходимо да сключват застраховка Домашно имущество. Истината е, че служителите на охранителната фирма пристигат в рамките на 3 минути, тези 3 минути са достатъчни на „професионалистите“ да откраднат аудио-видео техника, за която никой няма да Ви обезщети. Друг е въпросът, че съвременните крадци са „въоръжени“ с техника, която безпроблемно заглушава всякакви охранителни СОТ системи и аларми.

В някои застрахователни компании се изисква опис на имуществото, което желаете да застраховате за рисковете свързани с Кражба. Обикновено клиентите застраховат за риска Кражба само черната техника. Описът трябва да съдържа: марка, модел, година на закупуване на техниката, стойността на покупката;

*Забележка: Не се застраховат: ценни книжа, бижута, телефони, фотоапарати и т.н.

Има още няколко полезни рискове:

 • Чупене на стъкла и витрини
 • Отговорности към трети лица
 • Разходи за разчистване
 • Разходи за алтернативно настаняване
 • Загуба на доход от наем, вследствие на застрахователно събитие (само от характер - природно бедствие)

КАКВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ ПОЛУЧА

застраховка домашно имущество

Два са най-обичайните варианта на обезщетение. В общите условия на застраховка Домашно имущество може да прочетете кой вариант на обезщетяване предлага конкретната застрахователна компания.
 • На възстановителна стойност
Пример: Ако сте си купили телевизор на стойност 1 000лв. преди 2 години, сега застрахователят трябва да Ви обезщети със сума близка до тази, която би била достатъчна към момента, за да си купите телевизор с подобни характеристики.
 • На действителна стойност
При същия пример -  застрахователят ще намали стойността на телевизора, спрямо годините експлоатация (за година овехтяването е около 15-20%) и ще изплати разликата. Някои застрахователни компании задължително ще изискат от Вас фактура за закупуване на увреденото имущество, за да се удостовери стойността му и това, че е Ваша собственост. При други комапнии това е препоръчително. Тук отново може да Ви помогне Вашият застрахователен брокер. Той е наясно с тази информация и може да Ви посъветва.

КАК ДА ОПРЕДЕЛЯ НА КАКВА СТОЙНОСТ ДА ЗАСТРАХОВАМ ИМОТА СИ?

застраховка домашно имущество Това зависи от района, в който се намира имота, каква квадратура е и на каква база искате да застраховате имуществото. Застраховка Домашно имущество  е разработена така, че потребителят има свобода да избира сам застрахователната сума, на която да застрахова имота си, като в негов интерес е, тя да бъде максимално близка до действителната.
 • Имате възможност  да застраховате имота си на реална/пазарна стойност. Всеки собственик има най-точна представа колко струва имота му.
 • Друг вариант е да приемете предложените от конкретното застрахователно дружество специални изчисления за квадрат в съответен район. За София застрахователите определят минимална застрахователна сума от около  1 000 лв за квадратен метър.
 • И последния вариант е да застраховате имота си на стойност по-ниска от действителната - „Застраховка с лимит на отговорност“. Този вид z  астраховка набира все по-голяма скорост, защото тук самите Вие определяте лимита, до който да застраховате дома си, съобразявайки се с бюджета, който може да отделите. 
Пример: Пазарната стойност на  жилището Ви е 80 000лв, но за да намалите разходите за застраховка решавате да застраховате жилището си на стойност 25 000лв. Това значително намалява премията, която ще заплатите за застраховката, но щети ще бъдат изплатени до сумата, която сте избрали,която в конкретния случай е 25 000лв.

Повечето застрахователи имат готови разработени тарифи със застрахователни суми и премии, от които следва просто да изберете този вариант, който Ви удовлетворява. В интернет пространството вече има информация за застрахователни суми, застрахователните премии, рискове на различните застрахователни компании. Там Вие може да сравнявате цените и условията на застраховка Домашно имущество  и да я сключите online.

ЦЕНЕН СЪВЕТ ОТ НАС:

Почти всички дружества правят сезонни промоции. Намалението в проценти е между 35% и 50% и обикновено продължава между един и три месеца. Наблюденията ни са, че повечето дружества правят кампания по застраховка Домашно имущество по едно и също време всяка година. Това означава, че при добра информираност, ще можете да сключите застраховката си на много добра цена.

КАК ДА ПОСТЪПЯ ПРИ ЩЕТА?

Съседът отгоре наводнява току що ремонтираната Ви баня…

Градушка съсипва външната изолация на дома Ви…

Пука  се тръбата на чистата вода на пералнята…

Веднага след като установите събитието, трябва да уведомите застрахователя.

Звъните, давате данните си (ЕГН или номер на полица) и се уговаряте за ден и час, в който експертно лице на дружеството ще извърши оглед на щетите. След като сте представили всички документи, които са Ви изискани, застрахователят разполага с 15 дневен срок да изрази становище. Ако претенцията е одобрена, следва да получите Вашето обезщетение по банков път в рамките на този 15 дневен срок. (Има застрахователни компании, които предлагат като допълнителна услуга - домашен майстор, от която може да се възползвате вместо обезщетение.) Ако претенцията е отказана, трябва да получите по пощата официално писмо за отказ, където застрахователят ще се аргументира за причините.

ВАЖНО!

В случай на щета не предприемайте действия, свързани с отстраняването на повредите, независимо от характера им, преди да сте уведомили застрахователите. Ако е спукан кран, разбира се, че няма да изчакате 3 дни докато дойде представител на застрахователя, но се чувствайте свободни да зададете въпроса на CALL центъра на съответното дружество. Те ще Ви информират как най-адекватно да реагирате в конкретния случай. Ако подменяте нещо аварийно, то задължително запазете УВРЕДЕНИЯ детайл.

МАЛКО СТАТИСТИКА ЗА НАС, ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Имущественото застраховане в България e най-евтино в сравнение с всички държави в Централна и Източна Европа, но все още делът на този вид полици в страната е много нисък. Това показва проучване на чешката застрахователна компания Generali PPF Holding. В България до голяма степен пазарът на имуществени застраховки се движи от сключените ипотечни кредити – изискване на банките е заложеният имот да се обезщети.

СТРАНА ПРОЦЕНТ НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ ДОМАКИНСТВА СРЕДНА ЦЕНА НА ГОДИШНАТА ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА
УНГАРИЯ 72% 100 €
ПОЛША 50% 65  €
ЧЕХИЯ 50% 112 €
СЛОВЕНИЯ 50% 167 €
РУМЪНИЯ 43% 69  €
СЛАВАКИЯ 35% 65  €
ХЪРВАТИЯ 12% 92  €
СЪРБИЯ 10% 40  €
БЪЛГАРИЯ 7% 30  €

Зa paзлиĸa oт Бългapия, ĸoятo ce нapeждa нa пocлeднo мяcтo, двe тpeти oт yнгapцитe oбeзпeчaвaт дoмa cи. B Чexия, Πoлшa и Cлoвeния пoлoвинaтa житeли зacтpaxoвaт дoмaшнoтo cи имyщecтвo. Teндeнциятa coчи, чe пpoцeнтът нa зacтpaxoвaнитe дoмaĸинcтвa във вcичĸи cтpaни oт peгиoнa ce yвeличaвa. Бългapия имa нaй-гoлям пoтeнциaл зa pacтeж, ĸaтo бpoят нa зacтpaxoвaнитe дoмaĸинcтвa пpeз вcяĸa oт пocлeднитe 3 гoдини ce yвeличaвa c пo 25%. Бългapитe плaщaт и нaй-ниcĸaтa cpeднa cyмa зa тoзи тип зacтpaxoвĸи - oĸoлo 30 eвpo нa гoдинa.

В заключение...

Застраховката е сериозна и заслужава сериозно отношение. Надяваме се да сме били полезни с представената информация и да сте  стигнали до заключението, че е важно и необходимо да застраховате дома си.

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от съвет, не се колебайте да се свържете с нас за безплатна консултация, чрез формата за контакт по-долу!

 

Попитайте ни

Задължително поле *

Polica.bg ще използва Вашите лични данни, с цел отговор на запитване от Ваша страна и безплатна консултация с наш специалист.

Коментари