Задължителна застраховка Отговорност на туроператора

застраховка отговорност на туроператора

В тази статия ще разберете:

 • Какво представлява застраховка Отговорност на туроператора и за кого е предназначена
 • Кой я изисква
 • За къде важи
 • Как се определя цената на застраховката
 • Какво трябва да съобразя
 • В какъв срок трябва да я представя и къде
 • Как и къде да я сключа

Какво представлява застраховка Отговорност на туроператора и за кого е предназначена

Застраховка Отговорност на туроператора е задължителна за всеки туроператор, който е лицензиран по реда на закона за извършване на туроператорска дейност или предстои да се регистрира.

Застрахова се професионалната отговорност на лицензирани туроператори за вреди, причинени на потребители на организирани групови и индивидуални туристически пътувания, вследствие не-разплащане от страна на застрахования с негови контрагенти и/или доставчици, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.

Кой я изисква

Застраховката се изисква да бъде представяна от всеки лицензиран или лицензиращ се туроператор пред Министерството на туризма. Ако туроператорът е в процес на първоначално лицензиране е необходимо да сключи застраховката и да я представи като част от документацията за издаване на лиценз. Туроператорът е длъжен да представя застраховката всяка година пред Министерството на туризма.

За къде важи

Застраховката се сключва на туроператори - юридически лица, регистрирани в България, но важи за продадени екскурзионни пакети в целия свят.

Как се определя цената за застраховката

Цената на застраховка Отговорност на туроператора се изчислява на база подадена информация по следните две точки:

 • Деклариран годишен оборот за миналата година
 • Дали Туроператора извършва продажба на чартърни полети или не

 

   Пример:

   Минималната застрахователна премия за лимит от 25 000лв в различните компании варира от 300 лв до 600 лв.

В какъв срок трябва да я представя

Подновенатаили новосключената полица се предоставя ежегодно пред  Министерство на туризма. Копието на застрахователния договор, заедно с придружително писмо, следва да бъде изпратено по пощата или представено на място в някое от следните деловодства:

 • гр. София, ул. "Съборна" №1

или

 • гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1.

един месец преди изтичането на предходната.

Какво трябва да съобразя

В повечето компании застраховката Отговорност на туроператора може да се разсрочва.

Важно: Някои застрахователни дружества налагат „самоучастие“ в застраховката, други не. Поинтересувайте се, преди да сключите полица.

Необходими документи за сключване на застраховката:

 • Попълнено предложение
 • Лиценз (в случай, че имате такъв)

Възможно е някои застрахователни дружества да поискат и допълнителна информация, като балансови отчети и други документи.

Къде да я сключа

Освен в офисите на застрахователните компании и брокерите, вече можете да сключите застраховката и с поръчка по интернет. 

Препоръчваме ⇒ "Защо имаме нужда от застрахователен брокер"

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от съвет, не се колебайте да се свържете с нас за безплатна консултация, чрез формата за контакт по-долу!

Попитайте ни

Задължително поле *

Polica.bg ще използва Вашите лични данни, с цел отговор на запитване от Ваша страна и безплатна консултация с наш специалист.

Коментари