Общи условия

за ползване на материалите от policabg.com

Блогът policabg.com и цялото му съдържание – текстове и снимки са обект на авторско право и са защитени, чрез Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Блогът policabg.com е собственост на Фондация “За информирано застраховане”, с ЕИК: 177159411, със седалище: гр.София 1619, ул.Княжевска №14

 

Уважаеми читатели,

Молим Ви да се запознаете внимателно с тези Общи условия!

При спазване на настоящите Общи условия Вие имате право като Потребител  да ползвате безплатно този сайт за нетърговски цели. Потребител се нарича всяко физическо лице, което ползва блога policabg.com. Считайте тези Общи условия за Договор между Вас и policabg.com. Със зареждането на страницата policabg.com вие се обвързвате единствено като Потребител на сайта, като се съгласявате да спазвате тези Общи условия и всички техни бъдещи изменения.

Ако не сте съгласни с някоя част от условията по-долу, моля не използвайте сайта!

Обекти на авторски права

Цялото съдържание на всички статии, страници и изображения в блога policabg.com са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права. Използването им с нерегламентирана употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското законодателство.

policabg.com има право да потърси обезщетение за настъпили вреди върху трети лица, във връзка с неспазване на тези Общи условия и нерегламентирана употреба на този сайт.

Права и задължения на потребителите

Потребителите на сайта policabg.com имат право да споделят и препубликуват съдържданието или откъси от него в други сайтове и социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че автор е policabg.com и е поставен линк–източник още в самото начало на статията към оригиналния web адрес в policabg.com. Всеки различен формат и вариант на препубликуване, цитиране и копиране Потребителят се задължава да изиска писмено разрешение от policabg.com, чрез и-мейла за контакт info@policabg.com

Ограничения на отговорността на policabg.com

policabg.com не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този блог.

policabg.com не носи отговорност за субективността, полезността, пълнотата и точността на съдържанието в този сайт, поради възможност за различна интерпретация и възприемане.

policabg.com не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този блог.

policabg.com си запазва право да променя настоящите Общи условия по всяко време, като всяка промяна ще бъде публикувана своевременно.

За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

 

Уважаеми потребители,

Ако нещо в тези условия е останало неясно за Вас, моля попитайте ни чрез и-мейла ни за контакт info@policabg.com и ние с удоволствие ще отговорим!