Застраховка за доказване на финансова стабилност на превозвача

 

финансова стабилност на превозвачаВ тази статия ще видите:

  • Какво представлява застраховка Финансова стабилност на превозвача и за кого е предназначена
  • Кой я изисква
  • За къде важи
  • Колко струва 
  • Какво трябва да съобразя
  • В какъв срок трябва да я представя и къде
  • Къде да сключа

Какво представлява застраховка Финансова стабилност на превозвача и за кого е предназначена?

Това е задължителна застраховка за доказване на финансовата стабилност на всички български превозвачи на товари и пътници, които подлежат на лицензиране в Министерството на транспорта. Тя се изисква по Наредба 11 (за международни превози) или по Наредба 33 (за вътрешни превози) на Министерството на транспорта от 31.10.2002г. В повечето застрахователни компании необходимата застраховка се нарича "Обща гражданска отговорност за доказване на финансовата стабилност на превозвача"

Кой я изисква?

Застраховката се изисква да бъде представяна от всеки лицензиран или лицензиращ се превозвач в ИА Автомобилна администрация при Министерство на транспорта. Ако превозвачът е в процес на първоначално лицензиране е необходимо да сключи застраховката и да я представи като част от документацията за издаване на лиценз. Превозвачът е длъжен да представя застраховката всяка година пред ИА Автомобилна администрация, въпреки че същият подлежи на прелицензиране веднъж на 5 години. Застраховката трябва да бъде в полза на лицензиращия орган!

За къде важи?

Спрямо териториалния обхват на извършваните превози, застраховката се сключва за вътрешен или за международен превоз. Има компании, които предлагат по-ниска цена на застраховката, ако превозвачът извършва транспортна дейност само в България. За вътрешни превози застраховката се изисква по Наредба 33, а за международни превози се изисква по Наредба 11.

Колко струва?

Застраховката Финансова стабилност на превозвача може да се намери на много различни цени в различните застрахователни компании. Цената започва от около 53лв. за 1 бр. МПС (1 копие на лиценза). Не се предлага на разсрочено плащане. Повечето застрахователни компании нямат самоучастие по тази застраховка. Добре е когато я сключвате да попитате дали има самоучастие и ако има, да потърсите вариант в друга компания без тази клауза.

Какво трябва да съобразя?

Различните компании изискват различен набор от документи за сключването. Препоръчваме да попитате какво ще се изисква да предствите, защото често това са счетоводни документи, с които може да не разполагате в момента.

В какъв срок трябва да я представя?

Необходимо е да представите подновената полица в ИА Пътна администрация един месец преди изтичането на предходната.

Къде да сключа? 

Освен в офисите на застрахователните компании и брокерите, вече можете да сключите застраховката и с поръчка по интернет. 

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от съвет, не се колебайте да се свържете с нас за безплатна консултация, чрез формата за контакт по-долу!

Попитайте ни

Задължително поле *

Polica.bg ще използва Вашите лични данни, с цел отговор на запитване от Ваша страна и безплатна консултация с наш специалист.

Коментари