ПРАВНИ КАЗУСИ В ЗАСТРАХОВАНЕТО. КАК ДА ПОСТЪПИМ?

Независимо дали става въпрос за задължителни или доброволни застраховки, дали говорим за автомобилно, имуществено, здравно или рисково застраховане, безспорно всеки един отрасъл може да породи правни казуси. Всеки един от нас се е сблъсквал поне веднъж със „Застраховател“ и в нередки случаи този „сблъсък“ се е превърнал в сложен правен …

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СМЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ГРАМОТНИ

Задаваме ли си понякога въпроса: „Кое ще ми бъде по-изгодно – да заплатя една застрахователна премия или да покрия финансово последствията от едно застрахователно събитие? Все повече като че ли се замисляме над това колко важно е да подсигурим близките и роднините си. Всяка една наша потребност, разбира се, е …