Здравна застраховка Живот /Допълнително здравно осигуряване – със здравна карта/

Здравната застраховка живот има функция на допълнително здравно осигуряване. Тя надгражда задължителното здравно осигуряване. На застрахования се издава специална здравна карта на съответната застрахователна компания, която удостоверява наличието на здравна застраховка живот.

Как най-лесно да изберем подходяща застраховка Живот

Да изберем подходяща застраховка Живот! Ключовата дума в изречението е “подходяща” и трябва да започна от тук – какво за Вас значи “подходяща”? Ако попитаме 5 човека всеки ще отговори нещо различно, тъй като всеки от нас има различни страхове и притеснения. С тази статия имам за цел да Ви …

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СМЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ГРАМОТНИ

Задаваме ли си понякога въпроса: „Кое ще ми бъде по-изгодно – да заплатя една застрахователна премия или да покрия финансово последствията от едно застрахователно събитие? Все повече като че ли се замисляме над това колко важно е да подсигурим близките и роднините си. Всяка една наша потребност, разбира се, е …