ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СМЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ГРАМОТНИ

Задаваме ли си понякога въпроса: „Кое ще ми бъде по-изгодно – да заплатя една застрахователна премия или да покрия финансово последствията от едно застрахователно събитие? Все повече като че ли се замисляме над това колко важно е да подсигурим близките и роднините си. Всяка една наша потребност, разбира се, е …